Jak začít s Nextcloudem

Zavedení nové platformy do života vaší formy vyžaduje více než pouhou instalaci. Bude třeba nastavit myšlení všech zúčastněných lidí, aby změnu přijali pozitivně.

Připravte se myšlenkově

Ujasněte si, co potřebujete

Vyberte si server

Zprovozněte Nextcloud

Nastavte správně aplikace i procesy

Naučte se pracovat se všemi aplikacemi

Vytvořte návody a pomůcky

Reagujte na nové požadavky uživatelů

Udržujte platformu a řešte incidenty